nieuwspagina

Stads goud; € 5000,0 gewonnen voor aanpassing buitenterrein

maandag 3 april 2017 om 10:22 uur
Op 2 april 2017 heeft de Werkgroep Buitenterrein Buurtcentrum van het Elisabeth Strouven Fonds een subsidiebedrag mogen ontvangen van 5000,-. Door het ESF was een subsidie-ronde uitgeschreven onder de naam 'Stadsgoud'. De werkgroep heeft een plan ingediend om het verlaten en onderkomen schoolplein te veranderen in een groene, gezonde ontmoetingsplek voor jong en oud. Speelelementen voor de jeugd, een amfitheatertje, moestuinen, zitplekken; kortom een echte ontmoetingsplek. voor een eerste indruk: zie de schets.
Nu de eerste subsidie toegezegd is gaat de werkgroep natuurlijk door om de realisatie voor te bereiden. Het ligt in de bedoeling de buurtbewoners en alle relevante partijen op korte termijn te informeren over de plannen. De vraag naar samenwerking en participatie zal dan een belangrijke vraag worden.
Wordt vervolgd.