nieuwspagina

Nieuwsbrief 8 (jan 2021) is uit

vrijdag 25 september 2020 om 21:28 uur

Nieuwsbrief ST.PIETER- VILLAPARK- JEKERDAL.


NIEUWSBRIEF NR 8

JAARGANG 2021

www.buurtcentrumsintpieter.nl

Redactie: Rob Beaumont

e-mail: r.beaumont53@gmail.com

Beheerder: Ton Jeukens

e-mail: a.jeukens@ziggo.nl

Doelstelling Buurtcentrum

Sint Pieter:

Het buurtcentrum wil een ontmoetingsplek bieden aan alle bewoners van St.Pieter-Villapark-Jekerdal.

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM.

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per uur in 2021) en een commercieel tarief (€ 26,00 per uur in 2021). Dit is afhankelijk van de soort activiteit en of de activiteit plaats vindt voor bewoners van onze wijken. Het buurtcentrum valt niet onder de gemeente Maastricht, ontvangt geen exploitatie subsidies en dient dus volledig in eigen onderhoud te voorzien.

Een mooie ruimte?Alleen samen kunnen we het schoon

houden, als we ons houden aan de

huisregels. Vragen over gebruik van de

ruimte, neem contact op met onze

beheerder.NIEUWSBRIEF NR 8

JAARGANG 2021

Het had zo mooi kunnen zijn….

Kerst 2020……

Buiten Binnen

En niemand die het zag, natuurlijk wel de voorbijgangers!

Nieuwe maatregelen regering.

Op 23 februari j.l. was een persconferentie van de regering. Wat zijn de gevolgen voor het buurtcentrum?

We kunnen nog steeds niet open gaan en staan nog “ in de wachtstand.” Heel vervelend voor iedereen die samen met anderen gebruik maken van ons buurtcentrum. Maar het is even niet anders. We zijn dus zeker gesloten t/m 15 maart a.s.

Maar er zijn ook verkiezingen in het buurtcentrum (stemlokaal), zodat we ook 16 en 17 maart a.s. geen activiteiten kunnen laten plaats vinden.

Hopelijk houdt iedereen zich aan de regels en worden er meer mensen gevaccineerd. Die twee dingen samen bepalen hoe snel we weer richting normale situatie kunnen gaan.

Betreden van het buurtcentrum mag in deze periode alleen na overleg met Piet Heijnen.

HAW PIN ALLEMAOL!!!!

Huurverhoging 2021 OF NIET?

Het bestuur van het Buurtcentrum St. Pieter heeft gesproken over het wel/niet toepassen van de wettelijke huurverhoging in 2021.

Gezien de speciale tijd waar we inzitten, waar ook veel verenigingen/clubs het financieel moeilijk hebben, hebben we besloten om voor 2021 GEEN huurverhoging toe te passen.

Ook voor het buurtcentrum zijn het moeilijke tijden, we hopen elkaar op welke wijze dan ook in de toekomst te kunnen helpen.

Salon van St. Pieter.

Ook de Salon is dicht. Maar de organisatoren van de Salon zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. De vaste bezoekers hebben een kerstkaart gekregen, er worden nu nieuwsbrieven voor hen gemaakt en één op één maken we door de wijk een wandeling voor die mensen die dat leuk vinden. Met een kop koffie/thee na afloop buiten op de parkeerplaats van het buurtcentrum. Deze activiteiten worden erg gewaardeerd door de deelnemers.

Lege plek??

De biljard is weg…. We dachten er goed aan te doen om deze een jaar geleden over te nemen. Echter hij bleek veel te veel plaats in te nemen en er kon geen gebruik van worden gemaakt gezien de ruimte die hij in nam. We hebben gelukkig iemand gevonden die we er blij mee hebben kunnen maken. En daardoor ook een klein beetje meer ruimte in het buurtcentrum

Nieuwe ramen in het buurtcentrum.

In de grote zaal hebben we raam 1 en 3 van links af gezien laten veranderen. Er zitten nu twee draai kiepramen in. Het is de bedoeling dat die gesloten zijn tijdens de activiteit, maar geopend vóٌór en ná de activiteit. Op deze manier verhogen we de lucht circulatie in de ruimte. Met de afzuiging aan tijdens de activiteit en de ramen open tussen de activiteiten, komt er meer dan voldoende schone lucht in. De tijdelijke uitgangsdeur hoeft dan niet meer open te staan. Wel vragen we aan de deelnemers om de ramen te controleren als ze vertrekken dat ze dicht zijn. Ze hoeven niet op slot.

Daarnaast hebben we het raam in de keuken ook laten vernieuwen. In de keuken was geen enkele ventilatie en bij kookactiviteiten droop het vocht van de muren af. Nu is er een mooi nieuw raam met dauerluftung en Ton, onze beheerder, heeft er ook een kleine afzuiger naast gemonteerd. Dat leidt hopelijk tot weer “droog “koken en minder vocht overlast.

Zo hebben we het buurtcentrum weer extra corona proof gemaakt!