nieuwspagina

Nieuwsbrief 6 is uit

vrijdag 25 september 2020 om 21:28 uur


NIEUWSBRIEF NR 6

JAARGANG 2020

www.buurtcentrumsintpieter.nl

Redactie: Rob Beaumont

e-mail: r.beaumont53@gmail.com

Beheerder: Ton Jeukens

e-mail:a.jeukens@ziggo.nl

Doelstelling Buurtcentrum

Sint Pieter:

Het buurtcentrum is er voor en door de bewoners van St.Pieter-Villapark-Jekerdal.

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM.

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per uur in 2020) en een commercieel tarief (€ 26,00 per uur in 2020). Dit is afhankelijk van de soort activiteit en of de activiteit plaats vindt voor bewoners van onze wijken. Wij worden door niemand gesubsidieerd, zijn het enige buurtcentrum in Maastricht dat niet valt onder de gemeente Maastricht en haar subsidies, en zullen dus onze eigen broek moeten ophouden.

Foto’s van de maand


Een mooie ruimte?

Alleen samen kunnen we het schoon houden, als we ons houden aan de huisregels. Vragen over gebruik van de ruimte, neem contact op met onze beheerder.


NIEUWSBRIEF NR 6

JAARGANG 2020


Niet het protocol maar de gebruikers houden ons buurtcentrum corona-proof.

Het Buurtcentrum is inmiddels al weer meer dan 3 maanden geopend. Bijna alle “vaste” huurders zijn weer gestart met hun activiteiten.

Een mooi moment om stil te staan bij de uitvoering van ons protocol.

Bijzonder was te ervaren hoe alle betrokkenen vol energie hebben meegedacht, meegedaan om hun activiteiten op een verantwoorde manier te herstarten (of daar nog wat terughoudend in te zijn). Daarvoor elkaars dank!!!

De volgende punten willen we nogmaals onder uw aandacht brengen. Laten we elkaar helpen de nieuwe, noodzakelijke afspraken na te komen, ons eigen te maken.

-Gebruik de aangegeven de looproutes (binnen via de hoofdingang, naar buiten via de toiletten/nooddeur) (protocol 9)

-Houd 1,5 m afstand tot elkaar (Protocol 1)

-Reinig na afloop van uw activiteit alle gebruikte materialen en meubilair (protocol 4)

-Reinig na gebruik het toilet (bril, klink) met de daarvoor bestemde reinigingsspray
(protocol 4)

-Ventileer de ruimte zoveel mogelijk. De voor- en nooddeur tegen elkaar openzetten (eventueel op de tochtstand, haak). Mogelijk ook tussendoor, pauze. (protocol 3)
Ventileren blijkt steeds belangrijker te worden bij het bestrijden van het virus!!!

Lees nogmaals het protocol, 30 aug. 2020. (Uw leider/organisator heeft dit; ligt ook op de bar)

We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid maar ook voor die van de andere gebruikers van het Buurtcentrum, wijkbewoners. Wees niet nonchalant. We hebben elkaar hard nodig.

Haw Pin.

Aanpassingen in buurtcentrum.

Door de corona en zijn gevolgen zijn we ook gaan kijken naar ons ventilatiesysteem. Wat goed is dat we een afzuiging hebben in de grote zaal die de lucht wegzuigt en naar buiten transporteert. Die lucht wordt dus niet meer terug geblazen in het buurtcentrum. Daarnaast hebben we een extra kleine ventilatie gemaakt in de keuken voor als er kookactiviteiten zijn. Die zuigt de lucht ook weg.

Daarnaast hebben we besloten om 2 van de 4 vaste ramen in de grote zaal van het buurtcentrum, die achter de voorzetramen zitten, te vervangen. Er komen twee draai- kiep ramen die dus open gezet kunnen worden, waardoor we beter kunnen luchten. Nu doen we dat met deuren open zetten, dan kan dat met de ramen open zetten.

Echter, de bouwwereld heeft geen last gehad van de corona, de vraag is zelfs toegenomen. We verwachten deze aanpassing dus ook pas in januari-februari 2021. Dus zo lang we de aanpassing niet hebben kunnen doen: deuren open laten!!

Activiteiten

De Kloppend Hart activiteiten zijn weer langzaam aan begonnen.

Iedere donderdag is Tai Chi van 09.00u-10.00u en van 10.00u-11.00 uur. De eerste donderdag is ’s middags de Salon en de tweede donderdag is eerst (11.15u-12.45u) een praatgroep voor begeleiders van dementerende mensen en daarna van 14.00u-16.00u Humanistisch Verbond. Koken voor Elkaar is voorlopig geparkeerd.

Diverse zaken

Nog steeds staat er een biljard die gratis te krijgen is, incl. ballen en keus. Wel zelf afhalen.

Gebouw

Opnieuw hebben we te maken gekregen met wateroverlast. Het kan zijn dat er water naar boven komt borrelen bij hoosbuien in de hoek van de muziekinstallatie. We monitoren dit maar laten, gezien de enorme kosten, dit voorlopig even liggen.

Afzuiginstallatie: in het kader van corona staat die altijd aan en kan die niet uitgezet worden.

Alle stoelen zijn tijdens de corona periode afgeschuurd, opnieuw gelakt en passend gemaakt, zodat zij onder de tafels kunnen schuiven.

Bibliotheek

De gratis bibliotheek is weer open. Boeken brengen

kan op donderdag tussen 09.00u-11.00u. Graag in de gang plaatsen. Wij ruimen die verder op. Boeken halen kan tussen 09.00u-11.00u, wel graag stil boeken uitzoeken, Tai Chi is dan bezig.

Toegang tot gebouw

Diverse groepen hebben een sleutel van het buurt-

Centrum zodat zij zelf in en uit kunnen komen/gaan bij hun activiteit.

We merken echter de laatste tijd dat er ook huurders

zijn die binnen komen op andere tijden dan de gehuurde tijden, zonder dat wij daarvan afweten. En dat kan echt niet de bedoeling zijn. Wil je iets halen/brengen op andere tijden dan je het buurtcentrum gehuurd hebt, neem dan even vooraf contact op met Piet Heijnen,

zodat wij in ieder geval ervan af weten. (06-57584747)

Bestuurlijk

Bestuur van het buurtcentrum gaat zich beraden over de verdere ontwikkeling van onze locatie. We staan op de helft van ons vierjarenplan en de vraag is wat is gerealiseerd, wat is nog te doen en hoe groot is de impact van de corona op ons centrum.

We komen erop terug, indien noodzakelijk, voor de

gebruikers.

Nieuwe huurders

We mogen koor Sjantee Scharn en Aline Barbou met haar groep (move - Relaese - Relax) van harte welkom heten in ons buurtcentrum.

We hopen dat zij snel hun plekje bij ons gevonden hebben

en zich ook bekend maken in de buurt voor onze buurt-

genoten.

Attentie, attentie, attentie

We merken dat gebruikers, waarschijnlijk in al hun ijver,

de rol schoonmaakpapier en de desinfecteer spuitbus op-

ruimen, meenemen, achter slot en grendel plaatsen etc.

We moeten nu steeds nieuwe flessen en papier kopen en dat is zeer zeker niet de bedoeling. Wij moeten zuinig zijn op onze centen, zeker gezien de corona periode.

STAAN LATEN AUB VOOR DE VOLGENDE GEBRUIKERS!!!!

Desinfecteer materiaal.

Het door ons aangeboden desinfecteer materiaal is normaal te

gebruiken en bevat geen schadelijke stoffen! Ook kleren

worden er niet door bescahdigd!