nieuwspagina

Rondleiding ENCI groeve

vrijdag 23 augustus 2019 om 11:14 uur

DE ENCI GROEVE.

Jarenlang heeft de ENCI mergel gehaald uit de St. Pietersberg om er o.a. onze huizen mee te bouwen. Nu zijn ze klaar met graven en ontwikkelt zich een mooi nieuw natuurgebied. Maar hoe staat het daar nu mee? Hoe is de voortgang, waar stokt het en waar willen de verschillende partijen nu naar toe?

Eind september of begin oktober willen we TER PLEKKE op een donderdagmiddag een verhaal laten vertellen door Jan de Jong, voormalig directeur van de ENCI. Jan heeft ook zitting in het bestuur van SOME(Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied). Deze stichting is verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van het voormalige ENCI gebied. Mooi om dit verhaal te beleven in de groeve zelf. Daar is nl. te zien wat bedoeld wordt en daarnaast kunnen we daar zorgen voor een natje en een droogje.

Maar graag willen we weten of daar belangstelling voor is. Dus meld je aan voor 15 september a.s. bij r.beaumont53@gmail.com

Er is een beperkte kostenvergoeding, vervoer naar de ENCI groeve kan geregeld worden. Alleen bij voldoende deelname kunnen we het door laten gaan.

De agenda kloppend hart maand augustus is er weer

donderdag 28 februari 2019 om 14:11 uur

Zie voor de agenda van de maand augustus de rubriek Kloppend Hart

Gastheer of gastvrouw gevraagd bij Kloppend Hart

donderdag 21 februari 2019 om 14:50 uur

OPROEP.

Het Kloppend Hart van het Buurtcentrum St. Pieter is dringend op zoek naar vrijwilligers die een rol willen vervullen als gastheer/ gastvrouw op de donderdagochtend (10.00-13.15 uur) of donderdagmiddag (13.15-17.00 uur). Wilt u een steentje bijdragen om bv eens per maand of eens per twee maanden dit sociale initiatief in en voor onze mensen uit de wijk te ondersteunen, stuur dan een email naar Juul Hermkens (juul.hermkens@gmail.com) of neem contact op voor meer info met Juul Hermkens (06-23993306) of Rob Beaumont(06-20139102).

Bestuur Buurtcentrum St. Pieter.

gezocht: nieuwe leden Schildersgroep Maastricht

woensdag 13 februari 2019 om 11:07 uur

Schildersgroep Maastricht

Op zaterdagochtend maakt "Stichting Schildersgroep Maastricht" gebruik van het grote lokaal in de school aan de Past. Kribsweg.

Een 10-tal leden schildert daar van 9 u tot ongeveer 13.00u. Het is een hechte groep schilders, die al tientallen jaren wekelijks bij elkaar komt om te schilderen en elkaars werk te bespreken.

Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die samen met ons willen komen schilderen of tekenen.

Mochten er mensen zijn die ook al lang schilderen en graag bij onze groep komen, dan kunnen ze tijdens onze pauze rond half 11 een kijkje komen nemen.

Na kennismaking en wederzijdse informatie (we denken hierbij ook aan ’t meebrengen van reeds gemaakte schilderijen en/of tekeningen) kunnen nieuwe leden toetreden tot de schildersgroep.

Verdere informatie is ook te vinden op onze website: www.schildersgroepmaastricht.jouwweb.nl

Namens “Stichting Schildersgroep Maastricht”.

Nicole Candel-Jansen.

Buurtnetwerk Jekerdal - ST Pieter - Villapark in oprichting

dinsdag 12 februari 2019 om 16:54 uur

LEVENDIG BUURTOVERLEG OP 24 JANUARI 2019

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark, opvolger van het succesvolle Buurtplatform SintPieter-Jekerdal-Villapark. Het Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark wil de leefbaarheid en veiligheid in de buurt bevorderen en zorg dragen voor goede informatie en communicatie. Het overkoepelt, coördineert en stimuleert activiteiten van bewoners en organisaties in de buurt, waardoor de verbinding tussen alle wijkbewoners over de generaties heen wordt versterkt.

Kwartiermakers zijn tot nu toe: - Rob Meertens - Coen Ottenheijm - Marcel Janssen - Frans van Wijmen

Op donderdag 24 januari 2019 vond in de basisschool Sint Pieter een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van belangrijke instanties en organisaties in de buurt, die mede het draagvlak moeten vormen voor dit buurtnetwerk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van: het Buurtcentrum: Annemarie van Wijmen-Sassen het Buurtplatform Sint Pieter-Jekerdal-Villapark: Marianne Bruijnzeels Medisch Centrum Sint Pieter: Marieke Albert-Calon, fysiotherapeut Envida: Daphne Kalders, wijkverpleegkundige Sociaal Team Centrum: Marjolein Luimes, opbouwwerker de basisschool Sint Pieter: Marcel Janssen de parochie Sint Pieter: Tilly Hoorn-te Boekhorst de Ondernemersvereniging Sint Pietersgilde: John van Leeuwen Stadsdorp Sint Pieter: Niek Jaspers

Ook Mariëlle Munnecom van de gemeente Maastricht was erbij. Zij verwoordde het belang dat de gemeente hecht aan buurtnetwerken als stimulator van initiatieven uit de buurt en spreekbuis van de bewoners. Na een wie-is-wie-rondje werd een portret geschetst van het Buurtnetwerk, waarna aan alle aanwezigen werd gevraagd of ze er iets in zien, wat ze van het Buurtnetwerk verwachten en wat ze er aan kunnen bijdragen. Dit leverde een enthousiast draagvlak op en een uitwisseling van verwachtingen en mogelijkheden.

Enkele resultaten:

- Het Buurtnetwerk is onafhankelijk en is ervoor om te stimuleren en te coördineren, niet om zelf initiatieven uit te voeren;

- Informatie en communicatie zijn van levensbelang om in de buurt zaken van de grond te krijgen, we willen weer een buurtkrant krijgen;

- Het is belangrijk dat projecten voortkomen uit en gedragen worden door een dwarsdoorsnede van de buurt en dat dus ook gezinnen en kinderen gemobiliseerd worden;

- Periodiek dient een buurtoverleg als dit plaats te vinden: door elkaar te kennen weet men elkaar te vinden;

- Gewerkt wordt aan een buurtagenda, die zichtbaar maakt wat er in de buurt gebeurt en die aanstekelijk werkt om als buurtgenoten zaken op te pakken en tot uitvoering te brengen;

- Het Stadsdorp Heerlijkheid Sint Pieter en met name de daarbinnen te ontwikkelen binnenbuurten vormen een goede schaal om samen zaken van de grond te krijgen.

Wordt vervolgd.