nieuwspagina

Taalcafé in het buurtcentrum

dinsdag 17 oktober 2017 om 14:52 uur

Het eerste taal café was een succes. Ongeveer 30 personen, vrijwilligers en vluchtelingen/anderstaligen waren op 12 oktober aanwezig in het buurtcentrum, onder leiding van Humanitas.

Op de donderdag van de tweede en vierde week in de maand is het taal café in het buurtcentrum en iedereen kan ernaar toe komen!! Zeg het voort!!!

elke donderdag Buurtcentrum open: Kloppend hart

dinsdag 12 september 2017 om 14:37 uur

Iedere donderdag open huis in het buurtcentrum van sint Pieter, het kloppend hart van de wijk

Om 10.00 uur staat de koffie klaar voor alle binnen lopende gasten, elke donderdag is er wel een of meerdere activiteiten, zoals

lunchen met elkaar, Koken voor elkaar, taal café. Daarnaast is onze gratis bibliotheek geopend van 10.00-17.00 uur en kan iedereen aansluiten om te kaarten, dammen, schaken etc. .

Voor "koken voor elkaar' en 'lunchen met elkaar' moet wel van te voren worden opgegeven.

Zie voor het maand - programma onder het kopje "Kloppend hart' op de openingspagina.

De deur staat open en iedereen is van harte welkom!
Maar we zoeken nog altijd

· een coördinator die samen met het bestuur en een werkgroep, het kloppend hart stimuleert, passend bij de hartslag van de wijk

· gastheren en –vrouwen die op donderdag een paar uurtjes het leuk vinden iets voor onze wijk te betekenen

Geef je op bij Rob Beaumont r.beaumont53@gmail.com of bij Annemarie van Wijmen amvanwijmen@planet.nl

Of ......loop op donderdag eens binnen, Pastoor Kribsweg 14 A, de koffie staat klaar!

Zie hier een gezellige activiteit:

Aandacht voor het gebruik van ruimten van het Buurtcentrum

zaterdag 24 juni 2017 om 19:33 uur

Beste Gebruikers van het Buurtcentrum, Sint Pieter

Steeds meer worden wij , als beheerder van het Buurtcentrum, geconfronteerd met zaken die zowel voor ons , als voor gebruikers niet wenselijk zijn. Herhaaldelijk missen we kop- en schoteltjes, glazen, WC-papier rollen, vuilnis die achteloos buiten wordt gezet, de ruimte worden niet netjes achtergelaten, etc. Ook is heel recent de vloer nogal beschadigd door transport van iets zwaars? Natuurlijk treffen wij geen briefjes aan van dat mensen spullen hebben meegenomen, en uiteraard kunnen wij en willen wij geen schuldigen aanwijzen. Alleen willen wij alle vaste gebruikers (en zeker de incidentele gebruikers) met nadruk verzoeken zorgvuldig om te gaan met de inventaris van het Buurtcentrum.

Het spreekt van zelf dat wij bij het aangaan van een verhuurovereenkomst voor een eenmalige activiteit ook deze zaken zeker ook bespreken met de huurders.

Ook willen wij de vaste huurders, die in het bezit zijn van een sleutel, erop wijzen, dat het niet de bedoeling is dat zij te pas en te onpas de ruimte binnen lopen, buiten de voor u gereserveerde uren. Mocht u toch om welke moverende reden dan ook buiten de toegewezen tijd in het Buurtcentrum willen zijn, neem dan van te voren contact op met onze beheerder, de heer Ton Jeukens (06 37393717 of a.jeukens@ziggo.nl).

Als u suggesties heeft voor verbeteringen of aanpassingen, laat dat zeker weten aan onze beheerder.

Tot slot, in overleg met een werkgroep en de gemeente zijn we plannen aan het maken voor de herinrichting van de oude speelplaats. Deze ruimte kan nu, in nadrukkelijk overleg met de beheerder, voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, maar zeker niet als parkeerplaats. Graag hiermee rekening houden.

Beheerder

dinsdag 16 mei 2017 om 21:45 uur

Per 15 mei 2017 is de heer Ton Jeukens de nieuwe Gastheer, cq. beheerder van het Buurtcentrum St Pieter. De heer Willy van Die heeft helaas afscheid moeten nemen. Ton is te bereiken onder nummer 06 140 54 233 of per email a.jeukens@ziggo.nl

wijkwijzer

donderdag 6 april 2017 om 16:42 uur

Er is een mooie brochure verschenen waarin alle activiteiten genoemd worden, die zich afspelen in de Wijk St Pieter : de Wijkwijzer, zie de link om het document in te zien.

www.thuisinmaastricht.nl