nieuwspagina

Gastheer of gastvrouw gevraagd bij Kloppend Hart

donderdag 21 februari 2019 om 14:50 uur

OPROEP.

Het Kloppend Hart van het Buurtcentrum St. Pieter is dringend op zoek naar vrijwilligers die een rol willen vervullen als gastheer/ gastvrouw op de donderdagochtend (10.00-13.15 uur) of donderdagmiddag (13.15-17.00 uur). Wilt u een steentje bijdragen om bv eens per maand of eens per twee maanden dit sociale initiatief in en voor onze mensen uit de wijk te ondersteunen, stuur dan een email naar Juul Hermkens (juul.hermkens@gmail.com) of neem contact op voor meer info met Juul Hermkens (06-23993306) of Rob Beaumont(06-20139102).

Bestuur Buurtcentrum St. Pieter.

gezocht: nieuwe leden Schildersgroep Maastricht

woensdag 13 februari 2019 om 11:07 uur

Schildersgroep Maastricht

Op zaterdagochtend maakt "Stichting Schildersgroep Maastricht" gebruik van het grote lokaal in de school aan de Past. Kribsweg.

Een 10-tal leden schildert daar van 9 u tot ongeveer 13.00u. Het is een hechte groep schilders, die al tientallen jaren wekelijks bij elkaar komt om te schilderen en elkaars werk te bespreken.

Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die samen met ons willen komen schilderen of tekenen.

Mochten er mensen zijn die ook al lang schilderen en graag bij onze groep komen, dan kunnen ze tijdens onze pauze rond half 11 een kijkje komen nemen.

Na kennismaking en wederzijdse informatie (we denken hierbij ook aan ’t meebrengen van reeds gemaakte schilderijen en/of tekeningen) kunnen nieuwe leden toetreden tot de schildersgroep.

Verdere informatie is ook te vinden op onze website: www.schildersgroepmaastricht.jouwweb.nl

Namens “Stichting Schildersgroep Maastricht”.

Nicole Candel-Jansen.

Buurtnetwerk Jekerdal - ST Pieter - Villapark in oprichting

dinsdag 12 februari 2019 om 16:54 uur

LEVENDIG BUURTOVERLEG OP 24 JANUARI 2019

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark, opvolger van het succesvolle Buurtplatform SintPieter-Jekerdal-Villapark. Het Buurtnetwerk Jekerdal-Sint Pieter-Villapark wil de leefbaarheid en veiligheid in de buurt bevorderen en zorg dragen voor goede informatie en communicatie. Het overkoepelt, coördineert en stimuleert activiteiten van bewoners en organisaties in de buurt, waardoor de verbinding tussen alle wijkbewoners over de generaties heen wordt versterkt.

Kwartiermakers zijn tot nu toe: - Rob Meertens - Coen Ottenheijm - Marcel Janssen - Frans van Wijmen

Op donderdag 24 januari 2019 vond in de basisschool Sint Pieter een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van belangrijke instanties en organisaties in de buurt, die mede het draagvlak moeten vormen voor dit buurtnetwerk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van: het Buurtcentrum: Annemarie van Wijmen-Sassen het Buurtplatform Sint Pieter-Jekerdal-Villapark: Marianne Bruijnzeels Medisch Centrum Sint Pieter: Marieke Albert-Calon, fysiotherapeut Envida: Daphne Kalders, wijkverpleegkundige Sociaal Team Centrum: Marjolein Luimes, opbouwwerker de basisschool Sint Pieter: Marcel Janssen de parochie Sint Pieter: Tilly Hoorn-te Boekhorst de Ondernemersvereniging Sint Pietersgilde: John van Leeuwen Stadsdorp Sint Pieter: Niek Jaspers

Ook Mariëlle Munnecom van de gemeente Maastricht was erbij. Zij verwoordde het belang dat de gemeente hecht aan buurtnetwerken als stimulator van initiatieven uit de buurt en spreekbuis van de bewoners. Na een wie-is-wie-rondje werd een portret geschetst van het Buurtnetwerk, waarna aan alle aanwezigen werd gevraagd of ze er iets in zien, wat ze van het Buurtnetwerk verwachten en wat ze er aan kunnen bijdragen. Dit leverde een enthousiast draagvlak op en een uitwisseling van verwachtingen en mogelijkheden.

Enkele resultaten:

- Het Buurtnetwerk is onafhankelijk en is ervoor om te stimuleren en te coördineren, niet om zelf initiatieven uit te voeren;

- Informatie en communicatie zijn van levensbelang om in de buurt zaken van de grond te krijgen, we willen weer een buurtkrant krijgen;

- Het is belangrijk dat projecten voortkomen uit en gedragen worden door een dwarsdoorsnede van de buurt en dat dus ook gezinnen en kinderen gemobiliseerd worden;

- Periodiek dient een buurtoverleg als dit plaats te vinden: door elkaar te kennen weet men elkaar te vinden;

- Gewerkt wordt aan een buurtagenda, die zichtbaar maakt wat er in de buurt gebeurt en die aanstekelijk werkt om als buurtgenoten zaken op te pakken en tot uitvoering te brengen;

- Het Stadsdorp Heerlijkheid Sint Pieter en met name de daarbinnen te ontwikkelen binnenbuurten vormen een goede schaal om samen zaken van de grond te krijgen.

Wordt vervolgd.

Leesmap in het Buurtcentrum

vrijdag 23 november 2018 om 13:46 uur

Sinds kort liggen er diverse leesbladen in het buurtcentrum op de leestafel. Dit is te danken aan Fysiotherapie Hamelers-Heijboer. die aangeboden heeft om zijn leesmap aan ons ter beschikking te stellen aan het einde van iedere maand. Daardoor hebben we veel actuele leesbladen die door iedereen ingezien kunnen worden. Loop gerust binnen.

Met grote dank aan Armand Hamelers.

Kwiekfit in het Buurtcentrum

dinsdag 13 november 2018 om 17:09 uur

KwiekFit verzorgt cursussen Dans en beweging voor 50 plussers, op maandag, woensdag en vrijdag in Buurthuis St.Pieter.


Maandag 10.30u-11.30u Yoga 50+, docent Marijke Bemelmans

Dinsdag 18.45u-19.45u Dans 50+, docent Karin Dols

Woensdag 9.15u-10.15u Pilates 50+, docent Marijke Bemelmans

Woensdag 10.30u-11.30u Dans 50+, docent Karin Dols

Vrijdag 10.00u-11.00u Pilates 50+ , docent Mayra Stroeken

Interesse? loop binnen en doe mee! en/of bel 06 16405653 Karin Dols

Meer info? www.kwiekfit.nl