nieuwspagina

Aandacht voor het gebruik van ruimten van het Buurtcentrum

zaterdag 24 juni 2017 om 19:33 uur

Beste Gebruikers van het Buurtcentrum, Sint Pieter

Steeds meer worden wij , als beheerder van het Buurtcentrum, geconfronteerd met zaken die zowel voor ons , als voor gebruikers niet wenselijk zijn. Herhaaldelijk missen we kop- en schoteltjes, glazen, WC-papier rollen, vuilnis die achteloos buiten wordt gezet, de ruimte worden niet netjes achtergelaten, etc. Ook is heel recent de vloer nogal beschadigd door transport van iets zwaars? Natuurlijk treffen wij geen briefjes aan van dat mensen spullen hebben meegenomen, en uiteraard kunnen wij en willen wij geen schuldigen aanwijzen. Alleen willen wij alle vaste gebruikers (en zeker de incidentele gebruikers) met nadruk verzoeken zorgvuldig om te gaan met de inventaris van het Buurtcentrum.

Het spreekt van zelf dat wij bij het aangaan van een verhuurovereenkomst voor een eenmalige activiteit ook deze zaken zeker ook bespreken met de huurders.

Ook willen wij de vaste huurders, die in het bezit zijn van een sleutel, erop wijzen, dat het niet de bedoeling is dat zij te pas en te onpas de ruimte binnen lopen, buiten de voor u gereserveerde uren. Mocht u toch om welke moverende reden dan ook buiten de toegewezen tijd in het Buurtcentrum willen zijn, neem dan van te voren contact op met onze beheerder, de heer Ton Jeukens (06 37393717 of a.jeukens@ziggo.nl).

Als u suggesties heeft voor verbeteringen of aanpassingen, laat dat zeker weten aan onze beheerder.

Tot slot, in overleg met een werkgroep en de gemeente zijn we plannen aan het maken voor de herinrichting van de oude speelplaats. Deze ruimte kan nu, in nadrukkelijk overleg met de beheerder, voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, maar zeker niet als parkeerplaats. Graag hiermee rekening houden.

Beheerder

dinsdag 16 mei 2017 om 21:45 uur

Per 15 mei 2017 is de heer Ton Jeukens de nieuwe Gastheer, cq. beheerder van het Buurtcentrum St Pieter. De heer Willy van Die heeft helaas afscheid moeten nemen. Ton is te bereiken onder nummer 06 140 54 233 of per email a.jeukens@ziggo.nl

wijkwijzer

donderdag 6 april 2017 om 16:42 uur

Er is een mooie brochure verschenen waarin alle activiteiten genoemd worden, die zich afspelen in de Wijk St Pieter : de Wijkwijzer, zie de link om het document in te zien.

www.thuisinmaastricht.nl

Stads goud; € 5000,0 gewonnen voor aanpassing buitenterrein

maandag 3 april 2017 om 10:22 uur
Op 2 april 2017 heeft de Werkgroep Buitenterrein Buurtcentrum van het Elisabeth Strouven Fonds een subsidiebedrag mogen ontvangen van 5000,-. Door het ESF was een subsidie-ronde uitgeschreven onder de naam 'Stadsgoud'. De werkgroep heeft een plan ingediend om het verlaten en onderkomen schoolplein te veranderen in een groene, gezonde ontmoetingsplek voor jong en oud. Speelelementen voor de jeugd, een amfitheatertje, moestuinen, zitplekken; kortom een echte ontmoetingsplek. voor een eerste indruk: zie de schets.
Nu de eerste subsidie toegezegd is gaat de werkgroep natuurlijk door om de realisatie voor te bereiden. Het ligt in de bedoeling de buurtbewoners en alle relevante partijen op korte termijn te informeren over de plannen. De vraag naar samenwerking en participatie zal dan een belangrijke vraag worden.
Wordt vervolgd.

Strijktrio Vivace

zaterdag 4 maart 2017 om 14:33 uur

Welkom aan onze nieuwe gebruikers: strijktrio Vivace