Het Buurtcentrum Sint Pieter

Het Buurtcentrum is een stichting die twee gebouwen exploiteert, te weten de benedenverdieping van de voormalige school aan de Pastoor Kribsweg 14 en het erachter liggende buurthuis "De Soos: aan de Pastoor Kribsweg 14-A. De stichting heeft deze benedenverdieping gehuurd van de gemeente. Het buurthuis is eigendom van de stichting en is in 2012 gerenoveerd.

Doelstelling

Het doel van de stichting is om zonder winstbejag lokalen en gebouwen te beheren ten dienste van de gemeenschap van Sint Pieter, Jekerdal en Villapark. Alle ruimtes staan ter beschikking van groepen, verenigingen, sociale instellingen en buurtbewoners, opdat zij daarin sociaal-culturele activiteiten kunnen ontplooien. De stichting streeft ernaar de gebruikers zoveel mogelijk te laten ervaren dat het hun eigen buurtcentrum is. Het bestuur treedt voornamelijk faciliterend op ten behoeve van de gebruikers van de twee accommodaties. Er is een concept beleidsplan waarin dit streven is beschreven.

Vaste gebruikers

Het buurtcentrum wordt momenteel door een aantal vaste groepen gebruikt:

Tango Maastricht

Harmonie Sint Pieter

Salon Sint Pieter

Koken voor elkaar

Bridgeclubs

Schildergroep Maastricht

Op zaterdagochtend maakt "Stichting Schildersgroep Maastricht" gebruik van het grote lokaal in de school aan de Past. Kribsweg.

Een 13-tal leden schildert daar van 9 u tot ongeveer 12.30u. Het is een hechte groep schilders, die al tientallen jaren wekelijks bij elkaar komt om te schilderen en elkaars werk te bespreken.

Mochten er mensen zijn die ook al lang schilderen en graag bij onze groep komen, dan kunnen ze tijdens onze pauze rond half 11 een kijkje komen nemen en informatie inwinnen.

Aangezien de beschikbare ruimte en middelen echter beperkt zijn, zijn we momenteel helaas genoodzaakt tot een ledenstop.

Dat laatste sluit niet uit dat er in de toekomst zeker weer nieuwe leden kunnen toetreden na kennismaking en wederzijdse informatie. We denken

hierbij ook aan 't meebrengen van gemaakte schilderijen en/of tekeningen.

namens "Stichting Schildersgroep Maastricht".

Nicole Candel-Jansen

Strijktrio Vivace

Het Strijktrio Vivace wordt gevormd door leden van het voormalige LSO, nu Philharmonie Zuid Nederland.

Yogagroep (Traject)

Beter bewegen


Koor : Stem des Volks

www.stemdesvolks.org

Op dinsdagen van 20.15 – 22.15 repeteert het koor “Stem des Volks” o.l.v. dirigent Edward Berden in Buurtcentrum Sint Pieter aan de Pastoor Kribsweg 14-a in Maastricht.

Het koor is een “oud” koor (1890) maar niet meer het barricadekoor dat de naam doet vermoeden. Wel geëngageerd wat tot uiting komt in muziekkeuze en in deelname aan manifestaties over maatschappelijke onderwerpen (o.a. Amnesty International).

Sociaal engagement is niet de enige drijfveer: ook worden prachtige liederen gezongen van o.a. Dvorak en Schubert ( Winterreise).

Er wordt belang gehecht aan gezelligheid en vriendschappelijkheid. Na afloop van de repetitie is er gelegenheid voor een drankje aan de bar.

Zin om mee te zingen? Stuur een mail naar bestuur@stemdesvolks.org.

Zie voor meer informatie: www.stemdesvolks.org

Incidentele gebruikers

Buiten de uren van de vaste gebruikers verhuurt het Buurtcentrum incidenteel ruimtes voor vergaderingen, ontmoetingen en andere sociaal-culturele activiteiten. Het Buurtcentrum is terughoudend wat betreft aanvragen voor een semi-commerciële activiteit. Voor nadere inlichtingen en aanvragen: Mevr F. Martens; mobiel 06-14226938 / e-mail floor@buurtcentrumsintpieter.nl